De Kapeltuin Breda

De Kapeltuin Breda

Sinds het najaar van 2012 is vereniging ‘De Kapeltuin Breda’ actief op het stukje grond gelegen aan het Moerenpad, achter buurthuis “Gageldonk” , tegenover het laatmiddeleeuwse "Poorthuis" en naast de 16e eeuwse kapel van Gageldonk. Inmiddels is het braakliggende terrein veranderd in een bloeiende tuin en telt de vereniging ongeveer 40 leden.

Doelstelling "Natuur, buurt en cultuur"

Het gezamenlijk onderhouden van de gemeenschappelijke moes- en siertuin staat op de eerste plaats. Hiernaast heeft de tuin een belangrijke verbindende en recreatieve functie voor de wijkbewoners en de verenigingsleden. Met aangrenzend peuterspeelzaal "Kiekeboe" en op loopafstand lagere school "De Hoogakker"  leent de tuin zich goed voor educatieve doeleinden. Wat het culturele aspect betreft biedt de tuin tijdens het jaarlijkse Oogstfeest en de eveneens jaarlijkse Haagse Beemden Kunstroute een platform voor beeldende kunstenaars, performers, dichters, zangers en muzikanten.

 

ANBI:
De Kapeltuin is een ANBI. Een organisatie moet aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst voldoen om te worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat levert belastingvoordeel op, zowel voor de organisatie zelf als voor mensen die er een gift aan doen. Op de website van ANBI vindt u uitgebreide informatie hierover.

Gegevens tbv ANBI:
De Kapeltuin Breda
p/a  Wederiktuin 37, 4824PC Breda

info@dekapeltuinbreda.nl

Notulen ALV 2016

Begroting 2016

Financieel jaarverslag 2015

Verslag kascommissie 2015

Gegevens tbv ANBI

RSIN
852670734