De Kapeltuin Breda

Ontwikkelingen in 2017

De Kapeltuin functioneerde goed. Er werd geprobeerd om mensen meer met elkaar te verbinden met andere activiteiten dan alleen spontaan mee-tuinieren.

Dit jaar werd daarom het accent gelegd op gezamenlijke activiteiten, die direct in relatie stonden tot de buurttuin in de vorm van doe-cursussen, zoals:

  • werken aan de leemoven,
  • wilgentenen vlechten
  • het maken van een vogelverschrikker.
  • kastanje poffen
  • bloemschikken
  • augurken inmaken → 

Begin 2017 is er een nieuwe Druiventunnel gebouwd.

15-2-2017 heeft Freek het eerste ‘Groene lintje’ ontvangen, dat werd uitgedeeld in Breda ‘voor zijn niet aflatende enthousiaste inzet sinds de oprichting van 5 jaar geleden, om samen met de leden van de Kapeltuin er een biologische en weelderig bloeiende tuin te maken, die natuur, buurt en cultuur met elkaar verbindt’.

Zie ook: breda.groenlinks.nl/nieuws/eerste-groene-lintje-voor-freek-van-ommeren-van-de-kapeltuin

We vierden het Midzomerfeest op 24 juni en er is meegedaan aan het wijkfestival Haagse Beemden op 25 juni in winkelcentrum Heksenwiel.

Eind september vierden we weer het jaarlijkse Oogstfeest. 

Er waren activiteiten voor de kinderen, waaronder bijvoorbeeld appels plukken met een ‘appelplukker op lange steel’. →

De bijen zijn dit jaar vroeger gaan zwermen dan ooit! 

We hebben nu 3 bijenvolken.

De leemoven is klaar, dankzij de inzet van velen! →

← Op de oude perenboom, die in 2016 een Kunstboom werd, maakte Jose Jonkers vogelhuisjes, zodat vogels weer terug kunnen komen. Hier zijn ze in wording.

Er kunnen voortaan ‘adoptiebedjes’ vanaf 2 m2 geadopteerd worden door leden. → 

De opbrengst is voor de adoptiehouder.